OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, když si prostřednictvím našich kontaktních formulářů vyžádáte informace, nabídky nebo vzorky, když s námi navážete obchodní vztah nebo když se u nás ucházíte o zaměstnání.

Při shromažďování těchto informací vystupujeme jako správce údajů a podle zákona (nařízení EU 2016/679 (RGPD)) jsme povinni vám poskytnout informace o nás, proč vaše údaje používáme, jak je používáme a jaká máte práva.

Společnost Solar Screen International S.A., společnost založená podle lucemburského práva, se snaží v tomto ohledu dodržovat své zákonné povinnosti. Prioritou společnosti je zpracovávat všechny osobní údaje zákonně, korektně, transparentně a bezpečně.

**Kdo jsme

Jsme společnost Solar Screen International S.A. a máme více než 35 let zkušeností s distribucí samolepicích okenních fólií.

Sídlo společnosti se nachází na adrese 18, rue du Commerce, L-3895 Foetz (telefon: +352 26 00 84 82, fax: +352 26 00 84 83, e-mail: gdpr@solarscreen.eu).

Nejsme povinni mít pověřence pro ochranu osobních údajů, veškeré dotazy týkající se používání vašich osobních údajů směřujte na výše uvedenou adresu.

Vstupujete s námi do obchodního vztahu - Upozornění pro zákazníky/kupující.

Pokud s vámi máme smluvní a/nebo obchodní vztah nebo pokud jednáme o navázání vztahu (zákazníci, potenciální zákazníci, dodavatelé, partneři), můžeme vás požádat o určité údaje, abychom mohli plnit naši smlouvu.

V této souvislosti můžeme zpracovat :

 • Vaše jméno a kontaktní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, adresa provozovny a/nebo doručovací adresa (pokud je to relevantní);
 • Číslo vašeho bankovního účtu (pouze v rámci smluvního vztahu).
 • V případě potřeby technická dokumentace (plány, fotografie, ...) k vytvoření nabídky.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu a deset let poté.

Některé vaše údaje však můžeme uchovávat po delší dobu, abychom splnili své povinnosti vyplývající z promlčecích lhůt a/nebo jiných zákonných povinností.

Přejete si získat informace, cenovou nabídku nebo vzorky - kontaktní formuláře pro uživatele informačního oznámení.

Když použijete některý z našich kontaktních formulářů (prostřednictvím následujících odkazů: https://www.solarscreen.eu/contact/fr a https://www.coverstyl.com/fr/contact), musíte zadat některé své osobní údaje.

Ať už jste fyzická nebo právnická osoba, můžeme potřebovat zpracovat :

 • Název vaší profesní struktury
 • Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • osobní charakteristika: váš titul
 • zeměpisné údaje: země intervence, poštovní směrovací číslo a město

Společnost Solar Screen International S.A. zpracovává vaše údaje, aby mohla reagovat na vaše žádosti a zaslat vám případné vzorky.

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny.

Některé vaše údaje však můžeme uchovávat po delší dobu, abychom splnili naše povinnosti vyplývající z promlčecích lhůt a/nebo jiných zákonných povinností.

Ucházíte se o pracovní pozici v naší společnosti - Oznámení pro uchazeče.

Když se ucházíte o zaměstnání, žádáme vás o zaslání motivačního dopisu a životopisu. Tyto informace používáme ke zpracování vaší žádosti.

S poskytnutými informacemi bude naše personální oddělení zacházet jako s důvěrnými.

Pokud vaše žádost nebude úspěšná, obdržíte příslušnou odpověď.

Pokud vaše žádost splní naše očekávání, budeme vás kontaktovat a domluvíme si s vámi pohovor. Vaše údaje budou po 12 měsících trvale vymazány.

Zpravodaj

K přihlášení k odběru našeho newsletteru potřebujete pouze e-mailovou adresu.

Vaši e-mailovou adresu uchováváme, dokud se nerozhodnete z odběru newsletteru odhlásit, pokud je to nutné.

MailChimp

K zasílání newsletteru využíváme služeb společnosti MailChimp. Poskytovatelem této služby je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, která organizuje a analyzuje zasílání newsletterů. Vaše e-mailová adresa zadaná při registraci k odběru newsletteru bude uložena na serverech společnosti MailChimp v USA.

MailChimp má certifikát EU-US Privacy Shield. Tento "štít na ochranu soukromí" je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a Spojenými státy, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany osobních údajů v USA, včetně GDPR.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů MailChimp.

Používání služeb MailChimpu je založeno na našem oprávněném zájmu používat bezpečný a uživatelsky přívětivý systém pro správu našeho newsletteru.

Pokud si nepřejete, aby MailChimp analyzoval vaši e-mailovou adresu, můžete se z odběru našeho newsletteru kdykoli odhlásit. Za tímto účelem obsahuje každý e-mail zaslaný v rámci newsletteru příslušný odkaz, který vám umožní odhlásit se z odběru.

**Kdo má přístup k vašim datům?

Vaše informace mohou být interně sdíleny různými příslušnými odděleními. Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Solar Screen jsou vázáni doložkou o mlčenlivosti.

Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami.

**Jak chráníme vaše údaje

Bezpečnost vašich dat bereme vážně. Máme zavedeny interní zásady a kontrolní mechanismy, které zajišťují, aby nedošlo ke ztrátě, náhodnému zničení, zneužití nebo vyzrazení vašich údajů. Vaše údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a přístup k nim mají pouze naši zaměstnanci v rámci svých povinností.

**Vaše práva

Aniž jsou dotčena omezení vyplývající z GDPR, máte podle zákona o ochraně osobních údajů řadu práv:

 • Právo na přístup: na požádání získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a jejich kopii.
 • Právo na opravu: právo na opravu osobních údajů, pokud se zjistí, že jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz: právo na vymazání vašich údajů, pokud již není důvod je zpracovávat.
 • Právo na omezení zpracování: právo na omezení zpracování vašich údajů, které jsou nepřesné nebo již nejsou nezbytné.
 • Právo vznést námitku: požadovat zastavení zpracování vašich údajů, pokud pro jejich zpracování neexistují závažné oprávněné důvody.
 • Právo na přenositelnost: právo na předání vašich údajů třetí straně v přístupném formátu.
 • Právo odmítnout automatizované zpracování: dosáhnout toho, aby údaje nebyly zpracovávány zcela automaticky bez lidského zásahu.

Pokud bychom měli zpracovávat některé z vašich osobních údajů jiným než dříve uvedeným způsobem, budeme vás kontaktovat, abychom vám o tom poskytli informace a případně si vyžádali váš souhlas.

Pokud si přejete podat stížnost na naše používání vašich osobních údajů, dáváme přednost tomu, abyste nás nejprve kontaktovali prostřednictvím našeho vyhrazeného e-mailu gdpr@solarscreen.eu, abychom mohli vaši stížnost postoupit příslušnému úřadu (CNPD).

Na CNPD se však můžete obrátit také přímo prostřednictvím jejich webových stránek www.CNPD.lu nebo jim napsat na následující adresu.

Národní komise pro ochranu údajů

Oddělení stížností

1, avenue du Rock

L-4361 Esch-sur-Alzette

**Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Toto informační oznámení budeme pravidelně revidovat a v případě potřeby aktualizovat, abychom co nejlépe vyhověli platným předpisům a jejich změnám.

Společnost Solar Screen International S.A. doporučuje těm, kterých se tyto zásady ochrany osobních údajů týkají, aby pravidelně kontrolovali změny na této stránce.